Biografi for: Jacob Jacobsen Kurvemager

Biografi for: Jacob Jacobsen Kurvemager

Kirkebogen for Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, fødte og døbte 1648

den 26 November, Jacob Jansen ---?--- Drak. ---?---? JACOB

----------------------------------------------------------------------

Dragørgård
Fra Dragørhistorie
Skift til: Navigation, Søgning
Én af de oprindeligt to landbrug i Dragør.

Gårdens nuværende stuehus er opført 1869 af murermester Rasmus Petersen Guldborg for dyrlæge Frits Julius Madsen. Landbruget blev nedlagt i 1920’erne.

Én af gårdens staldlænger, der ligger langs med Toldergade, er nu en del af Dragør Bio, hvor den bruges som sal.

Nuværende adresse: Toldergade 4.
------------------------------------------------------------------------------------

Gl.matr. 14 Eliad

20. Ties Clausens ødegård (1682)

1645 Nr. 97 Trine Cornelis er enke, tjfk.: Peer Geridtsen 24 år, Ellene 26 år,
og en gammel kvinde Gundel 50 år
Trine Cornelis * 1616 x 30.8.1646 Jacob Petersen Femme sG17, søster til G38
Til Ny hollænderbyen 1651 – begge begravet 19.3.1659 Chr. Havn
1654 Gert Jansen x Marchen Dirchs Peter dG26
1657 - - 3 heste, 6 køer, 3 får, 4 svin
1659 "Klein" Gert, boede hos Espen Brøger Overgaden neden vandet nr. 11 Chr. Havn
1660 Gert Jansen, 2 børn hjemme ingen tjfk G44 ubeboet
1661 - - underskrev vedtægt her, data se G44
1665 - 1668 - - flyttet til G44
1673 Jacob Jacobsen Kurvemager, 1 karl og 1 pige hele året
1677 Jacob Jacobsen Kurvemager, 1 skorsten, 1 kakkelovn, 4 heste, 6 køer
? - - - flyttet til Dragør registreret 1682 nr. 20
? Gården solgt til Ties Clausen bG86
1682 Ødegård
1682 Anna Ties Clausen x 2. dec. med Villem Tiesen sG11
1683 Villum Tiesen, 1 tjfk., 2 heste, 6 køer ingen får
1690 Villum Tiesen, hustru, 2 børn, 1 ildsted
1697 - - tjfk.: ingen karl, pige Sitze N.
1699 - - enkemand, 1 pige, 1 karl
1705 - - og hustru, Nele Tønnes
1711 Villum Tiesen og 3 børn døde af pesten
1712 enke Nele Tønnes gift igen med Gert Petersen, flyttet fra byen - ikke begravet i St. Magleby, datter Trine gift og flyttet til G9.
1713-23 incl. G20 ikke nævnt i listerne - måske ligget øde
1727 Jacob Cornelisen Backer sG94
1743 - - betalte 3 Rdl. i formueskat
1750 - - mistede 6 dyr ved kvægpesten

Måske søster til Gert Jansen K.
Jacob Jacobsen Kurvemager sG84 x 9.7.1665 Gerte Jans måske dG22
+ 21.9.1719 gl. 73½ år + 28.8.1667

2.ægteskab X 6.9.1668 Gerde Jans d. Dragørgård
* 11.3.1645 + 28.6.1709

1682 ejede han 189 q alen i den 10. kålhave øst for Hollænderbyen og lejede af G86 Ties Clausen
5.460 q alen som lå mellem Lunden og Dragør i Buskager ås. Desuden havde han halvpart i en båd med Peter Valentin. De havde 5 sildegarn hver.

Villum Tiesen Ties til syden boede G46.
Den 1. august 1680 stod ungkarl Villem Tiesen Dircks til offentligt skrifte, fordi han havde besovet Christine Steffensdatter fra Skåne, som var tjenestepige hos Dirck Wybrandt, G89.

Villum Tiesen Dirks til norden sG11 x 2.12.1682 Anna Tieses Claus dG86
* 1657 + 27.9.1711 * 25.9.1656 + 19.12.1699
brudgommens broder Tønnes Tiesen var forlover

Villum Tiesen x 4.7.1700 Nele Tønnes Jacobs dG21
2. ægteskab * 15.12.1677 +

Brudens stedfader Cornelis Adrians, bG35, x Martjen Ties var forlover.

Børn som blev gift:

* 1684 Anne + 1725 x 1711 Peder Espensen, se G45
* 1689 Trijne + 1755 x 6.3.1712 enkem. Villum Petersen, sG9

Gert Petersen sG39 x 7.2.1712 enke Nele Tønnes
* 3.12.1685 + 1722 fraflyttet sognet ovennævnte
1711 tjenende i Holl.by til Kastrup (1) 3. ægt. 1723 Jens Olufsen

Jacob Cornelisen Backer sG94 x 15.6.1727 Ave Tønnes dG34
* 12.3.1705 + 1.8.1769 * 16.6.1709 + 7.9.1786
Oeder: Enker Nr. 123

Tønnes Jacobsen sG20 x 31.5.1756 Lisbeth Cornelis dG52
* 15.4.1734 + 26.8.1813 * 17.11.1737 + 25.8.1787

Oeder: Nr. 71. Ft. 1787, Nr. 26. Brændt 1821. BOM 124.