Biografi for: Peder Larsen

Biografi for: Peder Larsen

Samtlige personer i husstanden

Roskilde, Voldborg, Hvalsø, Nørre Hvalsøe Bye, , 52, FT-1787, C2257
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

Peder Larsen,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,64 Gift Hosbond Bonde og Gaardbeboere
Karen Nielsdatter,,,,,,,,,,,,,47 Gift Madmoder
Bodild Pedersdatter,,,,,,,18 Ugift af Mandens 2 Ægtesk og Konens 1te
Anders Hansen,,,,,,,,,,,,,,,,33 Ugift Tieneste Folk
Morten Sørensen,,,,,,,,,,,,,23 Ugift Tieneste Folk
--------------------------------------------------------------------