Biografi for: 19712. Anders Andersen Kjærulff

Biografi for: 19712. Anders Andersen Kjærulff

19712#39600#79208 Anders Andersen Kjærulf

Dato Sted Kilde
Født : Før 1470 - C. Klitgaard: Kjærulfske Studier, s 9-10
Død : Eft 1494 - C. Klitgaard: Kjærulfske Studier, s 9-10

Stilling : Herredsfoged

Far Mor
Anders Andersen Kjærulf [Ane-39424] Ukendt [Ane-39424]
Ægteskab Børn
- Else Wogensdatter [Ane-19713] Før 1520 - Anders Andersen Kjærulf [Ane-9856]Før 1568 - Peder Andersen Kjærulf - - N. N. Andersdatter Kjærulf Omk 1500 - Jens Andersen Kjærulf - - Morten Andersen Kjærulf

Anders Andersen Kjærulf* Før 1470† Eft 1494
Anders Andersen Kjærulf* Før 1448† Før 1458
--
Anders Kjærulf* Før 1420† Eft 1440
--
--
--
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -Person: Anders Andersen Kjærulf[Ane-9712#39600#]
------------------------------------------------
Birthday: ca. 1450
Father: Anders Ulf …………………………………………..…[Ane-39424]
o Died ca. 1519
o Married to Else Vognsdatter ……………………………….…. [Ane-19713]
o Jens Andersen Kjærulf born
o Anne Andersdatter Kjærulf born ca. 1460 at Vadum Sogn
o Anders Andersen Kjærulf (2) born ca. 1495…………………..[Ane-9856]
o Peder Andersen Kjærulf born ca. 1500 at Vadum Sogn
Ejer af Fogedgård i Vadum Sogn efter sin far. Nævnt 1448, 1450 og 1454.
1485-1494 Herredsfoged, Kær Herred. død efter 1503. i Vester Brønderslev Anders Andersen Kjærulf nævnes af Dyrskjøt 1470. "Hand eigede Aslund, fogetgaard och megit gods". Dyrskjøt omtaler ham ikke som Foged i Kjær Herred, men han anføres dog som saadan 1485, da der Tirsdag næst efter efter St. Knuds og Kjelds dag blev udstedt Tingsvidne om, at der denne Dag af Hr. Niels Pedersen, Sognepræst i Vester Hassing, var bleven fremlagt og forlangt tinglæst et Skelbrev angaaende V. Hassing og Gandrup Marker, hvilket Brev velb. Thorlef Hwal 1460 havde erhvervet ved 8 Sandemænd. Ligeledes var Anders Kjærulf Herredsfoged 1494, da der udstedtes Tingsvidne af Kjær Herreds Ting om, at Birkelse i 4 Biskoppers Tid havde ligget til Børglum Bispestol upaatalt af Vidskølkloster. Dyrskjøt sig er, at han var gift med Else Wogensdatter, og at de "Iblant fliere børn haffde 2 Søner 1 Dotter", men foruden de af Dyrskjøt anførte Børn menes, at der har været en Søn Jens og en Søn Morten.
[Kilde: http://home6.inet.tele.dk/niels_ma/nsl30184.htm] [Niels Martinussen`s Slægt]
19712#39600# anders andersen kjærulff 1430 ? anders andersen kjærulff nævnes 1470, da "hand eigede aslund, fogitgaard och megit gods", og desuden nævnes han 1485 og 1494 som herredsfoged i kær herred.han var gift med else wogensdatter.[kilde: dansk slægtsforskning, fredericia 1963,- nr. 621689 side: (ane-3268 og 69) ].anders andersen nævnes 1485 og 1494. han var gift med else vognsdatter og ejede foruden fogedgaarden ogsaa ø.aslund og flere storgaarde i kjær herred.[kilde: vensysselske aarbøger XXIII 1959-61 side 218, kr.værnfelt.] far til ane-9856.far til ane-19800.


ANDERS ANDERSEN KJÆRULF………………………………………………………………….ane-39424
(1400) -ca.1458
foged
f.Anders Andersen Kjærulf…………………………………………………………….ane-78848
børn:
1.Anders………………………………………………………………………………………………… .ane-19712
g.m.Else Wogensdatter………………………………………………………………….ane-19713

kilder 19, 142


ANDERS ANDERSEN KJÆRULF……………………………………………ane-19712
(1430)
ejer Aslund og Fogitgård

f.Anders Andersen Kjærulf………………………………………………………………ane-39424
g.m.Else Wognsdatter……………………………………………………………………………ane-19713

børn:
1.Peder
g.m.Karen Bertelsdatter
2.Anders……………………………………………………………………………………………………………ane-9856
g.m.Marie Bertelsdatter………………………………………………………………ane-9857

kilde 19


ANDERS ANDERSEN KJÆRULF, Ø.Halne……………………………………………ane-9856
(1490) lever 1572
herredsfoged 1540-
f.Anders Andersen……………………………………………………………………ane-19712
m.Else Wognsdatter…………………………………………………………………………………ane-19713
g.m.Marie Bertelsdatter……………………………………………………………………ane-9857
børn:
1.Else 1545
g.m.Søren Christensen Skriver --1641
(se Ajstrup sogn)

kilde 142 DAA
----------------------------------------------------------------------------
Similarity points of INDI I001310 (subm/dk60526a.ged) & I342 (dk81225a.ged): 81
Points summed up from 4 comparisons: -46 -28 42 113
name: 33, date: -79
Individual no. 154 in subm/dk60526a.ged:
0 @I001310@ INDI
1 NAME Anders Andersen /Kjærulff/
1 SEX M
1 BIRT
2 DATE ABT 1457
2 PLAC Ø. Aslund, Vadum Sg., Kær Hrd., Ålborg Amt, Danmark
2 QUAY 0
1 BAPM
2 DATE ABT 1457
2 PLAC Vadum Sg., Kær Hrd., Ålborg Amt, Danmark
2 QUAY 0
1 OCCU Herredsfoged i Kær Herred
2 DATE FROM 1485 TO 1494
2 QUAY 0
1 DEAT
2 DATE 1519
2 PLAC Ø. Aslund, Vadum Sg., Kær Hrd., Ålborg Amt, Danmark
2 QUAY 0
1 BURI
2 DATE ABT 1519
2 PLAC Vadum Sg., Kær Hrd., Ålborg Amt, Danmark
2 QUAY 0
1 FAMS @F000278@
1 FAMC @F000279@
2 PEDI birth
Intervals of events:
Event yyyymmdd yyyymmdd days
birt 14520101 14591031 2856
bapm 14520101 14621231 4017
marr 14950101 15051231 4017
deat 15190101 15191231 365
buri 15190101 15201231 729
occu 14850101 14941231 3652

[kilde: che@post8.tele.dk
Christian Hegelund har post-adresse:
Frisersvej 6
DK-2920 Charlottenlund]
------------------------------------------------------------------