Biografi for: 1232. Søren Bertelsen Kjærulff

Biografi for: 1232. Søren Bertelsen Kjærulff

Søren Bertelsen Kjærulff,, født omkring1600, død i Nørholm 21. Februar 1659. Boede i Klitgaard, gift omkring 1640 med Maren JensDatter, født omkring 1610, død i Klitgaard Nørholm 21. Februar 1679. Hun var formodentlig Datter af Jens Jensen i Klitgaard, der nævnes 16311) ( 1)Mandtal til Pengeskatten (Aalbh.Læn).

Efter Kjærulff`s Død ægtede hun Urban Andersen Gjedsmand, født 1629, død 1688, der ligeledes boede i Klitgaard i Nørholm og var Ridefoged til Restrup. Han hørte antagelig til den samme Slægt som den bekendte Aalborgborgmester Jacob Urbansen Gjedsmand (død 1682), der var Søn af Urban Jacobsen, Borger og Feldbereder i Aalborg2). (2) Se Kjærulff, den danske adelige Linie.)
Han er maaske identisk med den Urban Andersen, der 1658 og 1659 var Foged paa Vang i Sulsted Sogn.


I Nørholm Kirke findes et Epitafium fra 1666 over Maren JensDatter og hendes tvende Mænd3)
(3) Jvf. Danske Atlas V. 54 og Ph. Tidsskr. 5. II. 255.) samt hendes Børn med Kjærulff. Kjærulff er den af Ægtemændene, der står længst til Venstre. Det vilde i øvrigt være en smuk Opgave for hans Efterkommere at lade dette prægtige Mindesmærke restaurere; det trænger højlig dertil (1913-14).
Epitafiet viser Afbildninger af samtlige Personer, og man ser at der foruden et Barn, død spæd, og en Datter, død som lille, var 4 Sønner1), (1) I Ph. Tidsskr. 5. II. 255 staar fejlagtigt 3 Sønner og 1 Datter.) hvoraf den ene er betegnet som studerende ved Hjælp af en rund Krave i Modsætning til Brødrenes firkantede. Ligeledes findes i samme Kirke, i Langskibets Midtergang foran Koret, en stor og smukt hugget Gravsten med omstaaende Indskrift:
Her huiler Erlig oc welact Mand : S : Bertelsen Kierull
Som døde Aar 1659 den 21. Febr. Oc hans Hustru
Maren JensDatter som døde Aar…
Dennem og Børn Item Urban Andersen Giedzmand som døde Aar 16…

[ men her tager bogens forfatter fejl,- for teksten hører til Epitafiet,- se teksten på stenen på næste side:]>>>>

---------------------------------------------------------------------------
Similarity points of INDI I001295 (subm/dk60526a.ged) & I335 (dk81225a.ged): 366
Points summed up from 2 comparisons: 342 24
name: 150, date: 142, plac: 50
Individual no. 139 in subm/dk60526a.ged:
0 @I001295@ INDI
1 NAME Søren Bertelsen /Kjærulf/
1 SEX M
1 BIRT
2 DATE 1600
2 PLAC Nørholm Sg., Hornum Hrd., Ålborg Amt, Danmark
2 QUAY 0
2 SOUR @S000002@
1 BAPM
2 DATE ABT 1600
2 PLAC Nørholm Sg., Hornum Hrd., Ålborg Amt, Danmark
2 QUAY 0
1 DEAT
2 DATE 21 FEB 1659
2 PLAC Klitgaard, Nørholm Sg., Hornum Hrd., Ålborg Amt, Danmark
2 QUAY 0
2 SOUR @S000002@
1 BURI
2 DATE 1659
2 PLAC Nørholm Kirke, Nørholm Sg., Hornum Hrd., Ålborg Amt, Danmark
2 QUAY 0
2 SOUR @S000002@
1 FAMS @F000979@
Intervals of events:
Event yyyymmdd yyyymmdd days
birt 16000101 16001231 365
bapm 16000101 16051231 2190
marr 16400101 16401231 365
deat 16590221 16590221 1
buri 16590221 16591231 310

[kilde: che@post8.tele.dk
Christian Hegelund har post-adresse:
Frisersvej 6
DK-2920 Charlottenlund]
------------------------------------------------------------------