Biografi for: Rasmus Christensen Stokkendal

Biografi for: Rasmus Christensen Stokkendal

FT-1834; B6963;281;219;Humlum;54;Stokkendahl, en Gaard;
Christen Christensen; M;33;Gift;;Gaardmand;;
Maren Rasmusdatter; K;38;Gift;;hans Kone;
Rasmus Christensen; M; 3;Ugift;;deres Barn;
Dorthe Christensdatter; K; 7;Ugift;;deres Barn;;
Ane Marie Christensdatter; K; 2;Ugift;;deres Barn;;
Peder Christian Christensen;M;19;Ugift;;Tjenestekarl;
Christen Thuesen; M;17;Ugift;;Tjenestekarl;
Birthe Jensdatter; K;27;Ugift;;Tjenestepige;
Dorthe Olesdatter; K;55;Enke(mand);;Aftægtskone;
-------------------------------------------------------------------