Biografi for: Peder Andersen Kjærulff

Biografi for: Peder Andersen Kjærulff

Peder Andersen Kjærulff boede i Øster Halne i Vadum Sogn paa samme Gaards Eje som Broderen Anders, og han nævnes ligesom denne blandt Sognets 4 frie Bønder i Præsteindberetningen 1568, ligesom han anføres som Ejer af 1 Bol og 3 Huse frit Bondegods der i Sognet. Bolet var vist den saakaldte Refsgaard, der var Nabogaard med Fogedgaarden og maaske oprindelig var Afbyggersted her fra ; den kaldtes i ældre Tid ofte Refsbol. Ifølge Dyrskjøt var Peder Andersen Kjærulff Herredsfoged 1570, paa hvilket Tidspunkt han maa have været en gammel Mand, men antagelig har han kun midlertidigt (»denne Dag«) fungeret som Dommer paa Tinget, thi som vi foran har set, nævnes hans Broder Anders endnu 1577 som Foged og havde da beklædt denne Stilling ei en lang Aarrække. Peder Kjærulff var gift med Karen Bertelsdatter af Vesterbæk, Søster til hans Broder Anders`Hustru hvorfor der angaaende hendes mulige Slægt henvises til hvad der foran er anført.

[kilde: de kjærulfsske studier side 19 bind 1.]
--------------------------------------------------------------------------------
Similarity points of INDI I003019 (subm/dk60526a.ged) & I2578 (dk81225a.ged): 231
Points summed up from 7 comparisons: 155 -5 -23 -14 21 91 5
name: 150, date: 5
Individual no. 1420 in subm/dk60526a.ged:
0 @I003019@ INDI
1 NAME Peder Andersen /Kjærulf/
1 SEX M
1 BIRT
2 DATE ABT 1500
2 PLAC Vadum Sg., Kær Hrd., Ålborg Amt, Danmark
2 QUAY 0
1 BAPM
2 DATE ABT 1500
2 PLAC Vadum Sg., Kær Hrd., Ålborg Amt, Danmark
2 QUAY 0
1 OCCU Herredsfoged
2 DATE 1570
2 QUAY 0
1 DEAT
2 DATE AFT 1570
2 QUAY 0
1 BURI
2 DATE ABT 1570
2 QUAY 0
1 FAMS @F001146@
1 FAMC @F000278@
2 PEDI birth
Intervals of events:
Event yyyymmdd yyyymmdd days
birt 14950101 15051231 4017
bapm 14950101 15051231 4017
marr 15490101 15591231 4017
deat 15710101 15751231 1825
buri 15710101 15751231 1825
occu 15700101 15701231 365

[kilde: che@post8.tele.dk
Christian Hegelund har post-adresse:
Frisersvej 6
DK-2920 Charlottenlund]
------------------------------------------------------------------