Biografi for: Maria Mathilde Clausson

Biografi for: Maria Mathilde Clausson

vejle, Elbo, Fredericia Købstad, Fredericia Købstad, , Danmarkesgade (344), , FT-1787
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested
Niels Christian Clausen, 63 , Gift, Huusbonde, Provst i Elberhoved og Sognepræst i den Danske menighed i Fridericia,
Marte Stub, 49 , Gift, Hans Koun, ,
Maria Mathilda Claus: !!, 19 , Ugift, en Datter, ,
Samuel Clausen, 12 , Ugift, en Søn, ,
Peder Pedersen, 26 , Ugift, Tieneste Karl, ,
Karen Jensdatter, 27 , Ugift, Tieneste Pige, ,
Kiersten Trulsdatter, 30 , Ugift, Tieneste Pige, ,
Jesper Hvid, 73 , Enkemand, Logerende, Eqvipage Mester ved ?? Comp.,
Benedicted Ingenhaven, 52 , Enke, Logerende, Obersinde von Sont lever af Pension,
Mette Magrethe Sont, 26 , Ugift, en Datter, ,
Maria Knop, 14 , Ugift, en fattig Pige til opdrag, ,
--------------------------------------------------------------------