Biografi for: Søren Larsen

Biografi for: Søren Larsen

FT-1787; C2574;2505;190;;;Sundbye Vester;
Søren Larsen;M;52;Gift;1;Huusmand og Haugedyrker;;Hosbond;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Else Peders Datter;K;60;Gift;1;;;Madmoder;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Abelone Peders Datter;K;70;Ugift;;har her sit Ophold;;Hustruens Søster;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
-------------------------------------------------------------------