Biografi for: Anders Vesti Andersen

Biografi for: Anders Vesti Andersen

Anders Vesti Andersen 1892
/////////////////////////////////////////////////////
Arvefæste nr.4

Anders VestiAndersen
* 22 - 06 - 1861
~ 14 - 10 - 1892
D 26 - 04 - 1938

Christen Andersen døde jo som bekendt i 1889 den 4.Juli, og Ane ArildsDatter i 1891 den 7.December.
Derfor blev det ældste søn af flokken der skulle stå for at føre Bakkegaarden videre, og det enda med mindre søskende på "slæb". Så i 1892 den 14.Oktober gifter Anders Vesti sig så med Karen Kirstine
Christensen ovre fra Gershøjgaard i Kvarmløse. Dette medfører jo så at der kommer en "moder" til
børnene Christian og Søren. Anders Vesti og Karen Kirstine få en datter,- men denne dør kort efter fødselen, og de fik ikke selv flere børn.
Anders Vesti's brødre drager efter endt uddannelse sammen afsted til Hovedstaden for at søge arbejde der
Så i 1909 fik Anders Vesti Andersen fra sin lillebroder Hans Peter Andersen, Jerne i Jylland "sendt" et par afløsere,- nemlig Niels Vesti Andersen og hans broder Jens. Jens var på gaarden i 2 år, men ville så hjem, Niels måtte blive, han sagde siden, at der var ingen der spurgte ham, om han var glad for at være på Sjælland. Han arvede senere gaarden og blev gift med Estrid der var søsterdatter til Stine, Anders Vesti's kone.
( Kilde: div. efterforskning samt udpluk af breve fra Jytte Vesti.)
-----------------------------------------------------------------

( Folketælling ) = FT 1901 Soderup, Bakkegaard Matr.nr. 5 a, Gaard , 5 pers.

22-06-1861 Anders Vesti Andersen, gift, - Soderup. ( evt. gift før i 1882 ??? )
06-05-1866 Karen Kirstine Kristensen, gift, - fra Tølløse 1889.

15-11-1880 Karoline Andrea Jensen, ugift, - Soderup, Tjenestefolk.
29-11-1873 Hans Peter Nielsen, ugift, - ? Sorø Amt, i Landbrug.
30-04-1884 Hans Peter Andersen, ugift, - Hvalsø, Roskilde Amt, i Landbrug.

------------------------------------------------------------------
( Folketælling ) = FT 1906 matr.nr. 5 a Bakkegaard, Soderup By.

1. Anders Vesti Andersen, M, 22-06-61, gift, Husfader.
2. Karen Kirstine Kristensen, K, 06-05-66, gift, Husmoder.

3. Peter Andreas Nielsen, M, 05-06-82, ugift, Tjenestemand.
4. Anders August Andersen, M, 02-? -86, ugift, dido
5. Valborg Hilda Emilie Nielsen, K, 02-05-86, ugift, dido
---------------------------------------------------------------------

Data om Karen Kirstine Christensen:

Ifølge Tølløse Ministerialbog folie 132 N.6 er
Karen Kirstine Christensen født den 6 te ( sjette ) Maj 1866 ( atten hunrede seksertres ) af Foderm. Gaardmand Jacob Peter Christensen i Kvarmløse og Hustru Ellen Marie Rasmussen, hun er døbt den 16. Juli 1866 i Tølløse Kirke.
Underskrv. med min hånd og sejl ( præsten )
-----------------------------------------------------------------

Copulationspapir:

Ungkarl Gaardmand Anders Vesti Andersen, Søn af afd. Gaardmand Christen Andersen af Soderup og
Pigen Karen Kirstine Christensen, Datter af Gmd. Jacob Christensen af Kvarmløse, ægteviedes sammen
i Soderup Kirke 14.Oktober 1892, hvilket herved efter Kirkebogen bevidnedes paa Embedesvejene.
Soderup Præsteg. 21.November 1892. I. Friis, Sognepræst
------------------------------------------------------------------
Data om Karen Kirstine Christensen, fortsat.........

født: 06-05-1866 gift: 14-10-1892 død: 08-06-1921 (på en klinik i Købnenhavn hvor hun var indlagt).


Anders Vesti's kone Karen Kirstine Christensen kom fra Gershøjgaard i Kvarmløse,
Faderen hed: Jacob Christensen og var Gaardejer i Kvarmløse, hendes moder hed : Marie Rasmussen,: født; Johansen.
Søskende: Marie Christensen,- og Christian Christensen.

Efter moderens død giftede hendes fader sig igen,- med: Marie Andersen, født: Jensen.
Idette ægteskab kom der 4 børn: Dagmar Christensen
Elisabeth Christensen
Peter Christensen
Jens Christensen
( Altså halvsøskende til Karen Kirstine Christensen ! )

--------------------------------------------------------------------
D3509;,,,,FT-1916;,,,, Soderup;,,,,Matr.nr;5a;,,,,Løbe nr;6;

Pålignet personlig Skat 1916-17
;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Kr;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Kr;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Kr,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Kr;
indkomst;3545,-;formue;25.000,-;til Stat;83,40;til Komm.119,07;

Anders Vesti Andersen;M;22/6-1861;G;Husfader;Gaardejer;
Kirstine Andersen;;;;;;;;;;;;;K;;;6/5-1866;G;Husmoder;
Niels Vesti Andersen;;;;;M;;;4/2-1898;U;Slægtning;Landbrug;
Ludvig Nielsen;;;;;;;;;;;;;;;;;M;24/4-1900;U;Tyende;
Valborg Schultz;;;;;;;;;;;;;;;;;K;21/2-1899;U;Husgerning;
-----------------------------------------------------------------------

14. Oktober 1917 afholdes der Sølvbryllup på Bakkegaarden og vi ved med sikkerhed at flg. var med:


Ane Victoria (Thora) og Handelsmand Mads Nielsen, Holtug. (Richard Vesti Nielsens forældre.)

Søren Andersen og Anna Dagmar Boline (Snedkermester i København)

Jens Peter Andersen og Datteren Valborg (Gaardejer Slettebjerg pr. Jystrup.)

Anna Sophie og Lind (Gaardejer på Christinebjerg i Viuf pr. Viuf.)

Hans Peter Andersen (Karetmager i Jerne ved Esbjerg.)

Christian Andersen og Marie (Tapetserermester i Hellerup.)

Inger Marie og Jens Ryskov Rasmussen (Mejeribestyrer på Jungshoved Mejeri.)

Anders Vesti Andersen og Karen Kirstine ( SØLVBRUDEPARRET )

Maren Kirstine (Stine) og Brandt (Politiassistent, København.)Christian og Søren Andersen havde skrevet sangene til Sølvbrylluppet (eller ihvertfald nogle af dem.)
Julekort fra Anders Vesti til sin bror Søren.

Hr. Snedkermester
S. Andersen
Amsterdamvej 28
København. S.

Julen 1937.
Glædelig Jul og et godt Nytaar ønskes hele Familien.
Jeg er ikke saa rask i Vinter, det er Hjertet haaber da
at kan komme ud paa Gaarden til Juleaften.
Den lille Jytte kan da gaa ene.

Hjertelig Hilsen
Farbroder A. Vesti

Anders Vesti Andersen dør 26.April 1938.


Dødsfald
En af Sognets gode Mænd, fhv. Gdr. Anders Vesti Andersen, Soderup, er i Aftes død, knapt 77 Aar gl.
Helbredet havde i de senere Aar ikke været helt godt, og Døden var Afslutningen paa et 4 Maaneders Sygeleje.
I sine yngre Aar tog Vesti Andersen sin Del af det offentlige Arbejde, vaagen og intereseret som han var.
Han var med i Sogneraadet, var med at sætte Bukkerup Forsamlingshus i Gang, blev Mejeriformand, deltog aktivt i Skytteforeningen - og havde endnu flere Hverv.
Hele hans Liv og Arbejde har han lagt i Sognet.
Gaarden, hvor han blev født, var med ham i Slægtens Besiddelse i fjerde Led.
Da han ikke selv har haft nogen Børn, er Gaarden overgaaet til en Brodersøn, Niels Vesti Andersen, der som femte Led af Slægten paa en smuk Maade fortsætter dennes Traditioner.
Siden 1926 har A. Vesti Andersen boet i det Hus lige overfor Kirken, som han købte, da han fraflyttede Gaarden. Hans Hustru døde i 1921.
Fra dette Hus lige op til Vejen tog han, saa længe han kunde, Del i, hvad der foregik.
Hans politiske Forstaaelse var stor, og han undlod ikke at gøre en Indsats for sine og for Venstres Ideer.

--------------------------------------------------------------------