Biografi for: Hans Tønnesen

Biografi for: Hans Tønnesen

Tønnes Hansen Tøns x 14.3.1706 Emme Villum Isbrant
sG91 * 30.3.1682 + 7.10.1759 * 7.3.1684 + 17.3.1748

Børn:

* 1710 Hans + 1774 x 6.2.1735 enke Nele Claus, bG88
* 1713 Lisbeth + 1777 x 28.3.1732 Isbrandt Gerritsen, sG62, * 21.11.1710
2. ægteskab x 12.12.1756 Theis Jansen * 26.12.1724

Isebrandt Gertsen Isbr. sG60 x 28.3.1732 Lisbeth Tønnes dG28
* 21.11.1710 + 15.8.1756 * 12.11.1713 + 21.9.1777

Gift datter:
* 1743 Anna x 1763 enkem. Dirch Cornelisen Skøjt, Langhøjgård
2. ægteskab x 1774 Jan Jansen, Ft. 1787 Nr. 35

Theis Jansen Gert sG57 x 12.12.1756 enke Lisbeth Tønnes
* 26.12.1724 + 28.10.1792 ovennævnte

Theis Jansens 2. ægteskab x 24.11.1783 pige Ehm Jacobs Jan Bacher
Ft. 1787 Nr. 25 bolig uvis * 1732 + 1796, datter Kastrup G6
Ft. 1787 Nr. 25* * * * * * * * * * * *