Biografi for: Trein Dirchsdatter Wybrandt

Biografi for: Trein Dirchsdatter Wybrandt

Henrik Theisen Henrik sG21 x 10.4.1747 Trein Dirch Wibrandt dG89
* 9.2.1721 + 7.2.1766 bolig her * 28.7.1726 + 29.2.1768

Børn:

* 1748 Marchen x 1770 Dirch Cornelisen Brower, bG66. Ft. 1787 Nr. 48
* 1753 Aght x 1770 Jacob Petersen, sG83, bolig G92
* 1758 Neel x 1778 Tønnes Tønnesen Bacher, sG4, bG79
-------------------------------------------------------------------

NOTE:

Dirch Wybrandtsen sG89 x 16.4.1719 Aght Frederiks dG98
* 1699 + 1762 * 1696 + 1752
boede hos sin svigerfader G98 eller G97. Vendt tilbage til G89 efter Teis Teisens død.

Børn:

* 1722 Maritje + 1800 x 1744 bG5 Jan Jansen, Ousher sG5
* 1724 Aght + 1776 x 1747 bG69 Jacob Villumsen sG9
* 1726 Trein + 1768 x 1747 bG45 Henrik Theisen sG21
Treins 2. ægteskab x 1766 bG43 Theis Wybrandtsen sG87
* 1731 Nele + 1809 x 1759 bG89 Peter Gerritsen Boer sG23
Neles 2. ægteskab x 1771 enkemand Cornelis Henriksen

Peter Gerritsen Boer sG23 x 5.3.1759 Nele Dirchs dG89
* 1.9.1737 + 26.11.1769 * 28.10.1731 + 19.2.1809

Nele Dirchs andet ægteskab 8.4.1771 med enkemand Cornelis Henriksen (hans fader se G63). Hans første ægteskab 25.3.1733 var med Anna Frederiks dG99 som døde 1770. Han var styrmand og senere skipper og boede 1764 i København. Han var mådelig høj med sort krøllet hår. Ved Oeders tælling 1771 Nr. 49 angives han at være bager i St. Magleby. Bolig uvis. Han døde 12.2.1773. Nele Dirchs som var blevet enke anden gang registreredes 1787 Nr. 85 som huskone (eget hus). 1801 Nr. 85 som husmandsenke med jord, lever af hændernes arbejde. Hun havde da 2 logerende.

‘Løvegårdens’ stuehus bygget på denne plads ca 1860* * * * * * * * * * * *