Biografi for: 10237. Maren Bendsdatter Archi

Biografi for: 10237. Maren Bendsdatter Archi

10237. Maren BendstDatter
Født: 00-00-1483ca.
Gift: 00-00- med Thøger Thøgersen
Død: 10-12-1579

07 FEB 2004 Familie

Hustru: 10237. Maren Bendsdatter Archi #671 leveår: 96
Født: OMK 1483 i ribe
Død: 10 dec 1579 i ribe
Begravet: 1579 i ribe
Far:
Mor:
NOTER:
http://home20.inet.tele.dk/mala/Martha/per00323.htm
Fra Viggo Bjærres slægtsbog "Kirstine Lauridsen - født Mortensen"
Thøger bor i Ribe, og er gift med Maren Bendsdatter, som er født o. 1483.
De har børnene:
1. Laurids Thøgersen.
2. Karen Thøgersdatter. Død efter 1570. Gift med Peder Knudsen Boesen.
3. Inge Thøgersdatter. Død 26.Sep. 1607. Gift med Henning Guldsmed.
4. Marine Thøgersdatter. Født o. 1532.
Død 25. Dec. 1611. Gift med Knud Nielsen.

Maren er gift 2. gang med Niels Persen Archi. Hun dør i Ribe den 10. december 1579, 96 år gl.

Mand: 10236. Thøger Thøgersen #670 leveår: 85
Kirkelig viet: OMK 1515£ i ribe
Født: OMK 1483 i ? 1
Død: FØR 1568 i ribe
Begravet: FØR 1568 i ribe
Far:
Mor:
THØGER THØGERSEN
(1483)
g.m. Marine Archisdatter/Bendtsdatter 1483-1579
børn
1.Laurids 1517-94
v.1549 Karen Jensdatter Varder 1525-70
v.1570 Ingeborg Lambertsdatter 1550-1620
2.Karen
3.Inge -1607
4.Marine 1532-1611
kilder 506, 516 DAA. Ribe Amt

M Barn 1: 5118. Laurids Thøgersen #652 leveår: 77
Født: OMK 1517 i ribe
Død: 1 jan 1594 i ribe
Begravet: 1 jan 1594 i ribe domkirke,-
Stilling: 1581 raadmand i ribe,-
Stilling: 1584 til 1594 21. borgmester i ribe
Ægtefælle 5119. Ingeborg Lambertsdatter #653 født OMK 1542 død 21 feb 1620
Kirkelig viet: 26 nov 1570 i ribe
laurids tøgersen, borgmester i ribe i ti år, som døde nytårsdag 1594 i hans
alders 77.år. hans 1.hustru karen, magister jens warders datter, som døde
6.nov.1550, 55 år gammel, og hans 2.hustru ingeborg, salig lambert ibsens
datter, som døde 21.feb,1620, 78 år gammel, efter 31 års ægteskab og i
enkesædets 26.år. 14.aug.1620 betalte svigersønnen christen friis 20.rdl. for
at lægge en sten. ifølge skødet 20.oct. måtte børn og arvinger "henlægge en
udhuggen, blå ligsten, på forne deres salige afgangne forældres
begravelsessted udi ribe domkirke, som tilforn er bevilget på den midterste
brede gang lige for den nederste pille til den søndre side". her, i
midtskibets vestligste fag, havde flere medlemmer af slægten friis en
begravelse [jfr. gravsten nr.58 og 63]. - terpager 1702, s. 71.

[kilde: danmarks kirker - ribe domkirke.]

LAURIDS THØGERSEN
1516 -01-01-1594
f.Thøger Thøgersen
m.Maren Archsdatter
v.1549 Ribe Karen Jensdatter Varder 1525-70 (I)
v.26.11.1570 Ribe Ingeborg Lambertsdatter 1550-1620 (II)
børn:
1.Lene -1602
g.1.Oluf Nielsen Lime 1538-87
v.1592 Iver Iversen Hemmet 1564-1629
(se Hemmet sogn)
2.Kirstine 1552-1634
v.1572 Anders Sørensen Klyne 1550-98
3.Mette
g.m. Poul Jensen Kræmmer

4.Jens (II)
5.Lambert
6.Oluf -1636
7.Karen -1591
8.Marine -1640
9.Margrethe 1582-1637
10.Ingeborg 1592-1631
kilde 5, 14, 327, 506, 516 DAA. Ribe Amt

K Barn 2: Karen Thøgersdatter #1797
Født: ? i ribe
Død: EFT 1570 i ?
Begravet: ? i
Ægtefælle Peder Knudsen Boesen #1798 født ? død ?
Gift: ? i ?

K Barn 3: Inge Thøgersdatter #1799
Født: ? i ribe
Død: 26 sep 1607 i ?
Begravet: 1607 i ?
Stilling: ? ?
Ægtefælle Henning Guldsmed #1800 født ? død ?
Gift: ? i ?

K Barn 4: Marine Thøgersdatter #1801 leveår: 79
Født: OMK 1532 i ribe
Død: 25 dec 1611 i ?
Begravet: ? i
Stilling: ? ?
Ægtefælle Knud Nielsen #1802 født ? død ?
Gift: ? i ?
Mand: Niels Persen Archi #1796
Kirkelig viet: ø i

Født: ? i
Død: ? i
Begravet: ? i
Stilling: ?
Far:
Mor:

(1) DAA, THØGER THØGERSEN (1483) g.m. Marine Archisdatter/Bendtsdatter
1483-1579 børn 1.Laurids 1517-94 v.1549 Karen Jensdatter Varder 1525-70 v.1570
Ingeborg Lambertsdatter 1550-1620 2.Karen 3.Inge -1607 4.Marine 1532-1611
kilder 506, 516 DAA. Ribe Amt.


Maren er gift 2. gang med Niels Persen Archi. Hun dør i Ribe den 10. december 1579, 96 år gl.