Biografi for: Niels Biørnsen

Biografi for: Niels Biørnsen

9h (1) EVA JANS. Gift NIELS BIØRNSEN, Gaardmand Ullerup (2). (Sk. 1676 21/3).
Han gift 2g LISBETH CORNELIS.

-----------------------------------------------------------------
Ullerup
Gaard Nr.2.

1650 Niels Bjørnsen.
1672 Claus Jansen, Jacob Jansen og Hendrik Clausen.
1710 Gert Willumsen (+1711).
1752 Rajer Jacobsen.
1767 Isbrandt Isbrandtsen.
1778 Theis Jansen og Piter Isbrandtsen.
1802 Dirch Dirchsen og Hans Mouritzen, der solgte Gaarden til Muremester Hans Beckmann for 1600 Rdlr.
(6½ Td. Hartk.) og denne til Hr. Frontin.
1840 P.J. Sally, senere Kammerraad G. Sally.
(Matr. Nr. 3).
-------------------------------------------------------------------