Biografi for: 20298. Antonius Johannes Brandt

Biografi for: 20298. Antonius Johannes Brandt

20298. Antonius Johannes Brandt [Brand]
Født: 00-00-1490 ca.
Gift: 00-00- med Ukendt
Død: 00-00-1548

20298. Antonius Johannes Brandt 1490 brande Som den første lutherske præst anføres Anthonius Johansen født i Brande, hvis enke blev gift med Mathias Jensen. Dette stemmer imidlertid ikke helt overens med de oplysninger om den ældste præsterække efter reformationen, som Joh. Rüde giver i nekrolog nr.223, hvorefter den første præst skulle være hr. Anthonius Brand (hvilket jo udmærket kan angive hans fødested som Brande), hvis ældste datter var gamle Matths Jensens hustru. Om Matths Jensen siges det sammesteds (bind 4, side 14) at han kom til kaldet fra Jess Rasmussens gaard og altså må være født i Vonsild. Om hans familie henvises iøvrigt til de udførlige oplysninger i nævnte nekrolog. Matths Jensen var præst 1548 til 1603 i Vonsild og Dalby og indtil 1566 tillige i Seest. En fortegnelse over præsteembedets indtægter på hans tid findes hos Rhode (side 355 f.) Han efterfulgtes af sønnen Anthon Madsen (Anthonius Matthiæ), der var præst 1603 til 1617.[kilde: uddrag af Vonsild Kirkebog 1659 - 1708. Landbohistorisk Selskab. Hans H. Worsøe]. far til ane-10149


ANTONIUS JOHANNES BRAND
Født: ca.1490-1548
Børn:
1.Sara 1530-
Gift med: Mads Jensen 1520-84
[kilde 483 Dansk Anearkiv = Vonsild]

(Antonius) Johannes Brandt
1490-1548
483.
Kaj Schmidt, Søndermarksvej 411, 7190 Billund tlf. 75 33 13 92 Sammenfald med:16, 77, 98, 137, 142, 177, 224, 228,235, 251, 260, 261, 291, 301, 350, 368, 380, 383,385, 404, 419, 420, 428, 435, 443, 445, 469, 474-