Biografi for: Tønnes Nielsen

Biografi for: Tønnes Nielsen

Skelgaard, Gaard Nº 3 [3 Otting]

1694 Tønnes Nielsen f. 1665 død 1711 14/1 [Skifte 1711 16/7]
1~ 23/9 1694 Anne Jensdatter f. 1652 død 1708 6/4 [Skifte 1708 21/9] se ovenfor
2~

Børn; 1. Giertrud Tønnesdatter f. 1695 3/6 død før 1753
Inger Tønnesdatter f. 1697 24/7 ~ Hans Sørensen, Gmd. Ullerup [3]

_________________________________________

Skelgaarde.
Gaard Nr.3.

En 2 Ottings Gaard (8¼ Td. Hartk.).

Fæstere;

1660 Jørgen Hanssøn, Viberup, og Peder Laurssøn (Nr.2).
1672 Niels Nielssøn, der havde en Husmand.
1697 Tønnes Nielsen.
1718 Jens Nielsen og Adrian Pitersen.
1752 Mads Olsen og Tønnes Tønnesen.
1767 Hans Sørensen, senere sammen med Piter Thimand.

Ejere;

1802 Svend Jacobsen, Bendt Svendsen, Corn. Dirchsen o.fl., senere Joh. A. Grell, Peder Nielsen og Gert Jacobsen.
1868 Crilles Hansen, hvorefter Gaarden udflyttet af C. C. Jansen.
(Matr. Nr. 3.)
--------------------------------------------------------------------