Biografi for: Ane Marie Christensdatter

Biografi for: Ane Marie Christensdatter

FT 1834; C1278;312;;Ondløse Bye;50;et Huus;
Anders Ambjørnsen;;;;;;;;;;;;;;;;;;M;35;Gift;;Huusmand og Arbeidsmand;
Ane Marie Christensdatter;;;;;;;K;32;???Gift;;hans Kone;;
____________________________________