Biografi for: Hans Christensen

Biografi for: Hans Christensen

1800
Christen Pedersens barn i Ondløse - Christen
[kilde: Ondløse Kirkebog]
______________________________________
FT-1834; C1278;92;298;Ondløse Bye;11;en Gaard;
Karen Hansdatter;;;;;;;;;;;;;;;;K;66;Enke;;Gaardmands Enke;;
Hans Christensen;;;;;;;;;;;;;;M;35;Gift;;hendes Søn, som bestyrer Gaarden;;
Lisbeth Hansdatter;;;;;;;;;;;;;K;34;Gift;;hans Kone;;
Karen Hansdatter;;;;;;;;;;;;;;;;K;11;Ugift;;deres Børn;;
Ane Hansdatter;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;K;9;Ugift;;deres Børn;;
Ane Margrethe Hansdatter;K;4;Ugift;;deres Børn;;
Ane Marie Hansdatter;;;;;;;;;;K;1;Ugift;;deres Børn;;
Niels Vanzebsen??;;;;;;;;;;;M;17;Ugift;;Tjenestefolk;
_________________________________________