Biografi for: Lene Christjernsdatter

Biografi for: Lene Christjernsdatter

dk51228a.ged er indsendt af Michael & Winnie Duncan.
Michael & Winnie Duncan kan kontaktes via e-mail: Duncan-Bendix@mail.tele.dk