Biografi for: Niels Pedersen

Biografi for: Niels Pedersen

FT-1787; C2574;2475;189;;;Sundbye Vester;
Peder Nielsen;M;38;Gift;1;Huusmand og Skibs Tømmermand;;Hosbond;;;
Inger Anders Datter;K;38;Gift;1;;;Madmoder;;;;
Niels Pedersen;M;6;;;;;Barn af deres Ægteskab;;;;;
Kirsten Peders Datter;K;4;;;;;Barn af deres Ægteskab;;;;
Ane Peders Datter;K;2;;;;;Barn af deres Ægteskab;;;;;

Anders Olsen;M;67;Gift;1;nyder her deres Ophold;;Hustruens Forældre;;;;;;
Sidse Peders Datter;K;67;Gift;1;nyder her deres Ophold;;Hustruens Forældre;;;;;

Marte Svends Datter;K;18;Ugift;;;;Tieneste Pige;;;;;
---------------------------------------------------------------------