Biografi for: Niels Stigsen

Biografi for: Niels Stigsen

Niels Stigsen, blev 1225 Biskop i Roskilde og Kongens Kansler, forlod 1245 sit Stift paa Grund af Uenighed med Kongen og drog først til Norge, siden til Frankrig, død 29 Sept. 1249 i Clairveaux.

[ kilde: dansk adel aarbog.]
----------------------------------------------------------------------------------------------