Biografi for: 315452. Folrad Tetlavsen Stampe

Biografi for: 315452. Folrad Tetlavsen Stampe

S T A M P E

FOLRAD STAMPE
(1400) lever 1445
f.Thetlaus Stampe
m.Ide
g.m.Ingeborg Henriksdtr.Dodsenrode
børn
1.Otto
g.m.Inger Tønnesdtr.Viffert
kilder 19, 261 Dansk Anearkiv,- Adelen.
-------------------------------------------------------------------------------------
Folrad Stampe, udsendte 1401 en Forpligtelse til Vestervig Kloster, siges 1451 at være Ridder og nærværende i Kapitelhuset i Vor Frue Kirke i Viborg, da Erkedegn, Kantor og Kapitel tilbød Provsten Hr. Hans Pabe Prokuratoriet for Læsø, gav paa sit yderste tre Gaarde i Eierslev paa Mors til Vestervig Kloster, hvilket Testamente Hr. Strange Nielsen fuldbyrdede ; han kaldes da Hr. Wellertt Stampe. G. m. Ingeborg Henriksdatter Dosenrode, levede 1424.

[kilde: udtog af dansk adelsårbog side 486, Stampe. ]
-------------------------------------------------------------------------------------