Biografi for: 712. Niels Pedersen

Biografi for: 712. Niels Pedersen

Oldeforældre

8. NIELS Pedersen, født før 1660, død 1725 i Sonnerup, begravet 11 jul 1725 i Højby. -
Fæstegårdmand i Klint nr.3 -1688-1711.
Husmand i Sonnerup 1711-25.
-
Altergang 1707 Højby sogn:Jørgen ,Christopher,Magrethe Niels Perssøns børn af Klindt.
Nævnes sammen med sønnen Christoffer til kirkegang 1703-06 Herefter forsvinder C mens Jørgen stadig nævnes. (kee)
-
Matr.1688, Klint 3: Niels Pedersen gl. hrtk 4-0-1-0, ny: 3-3-3-2
-
Krigs- og portionsjordebog 1694: Klint nr.3: Niels Pedersen hrtk: 3-3-3-2
-
Bryllup med Anna Pedersdatter: Der er ikke andre NP der bliver gift i perioden efter 1709 og datterens navn passer med ekskonens.
-
Niels flytter herefter til Sonnerup, og overlader gården i Klint til sønnen Jørgen der bliver gift kort efter (1/3-1711)
-
Jordebog 1719: hus i Sonnerup: Niels Monsen, årlig afgift 2 Rd
Auktion 1726: hus i Sonnerup: Niels Pedersen, årlig afgift 2 Rd
(der var åbenbart ikke ajourføring hvert år, idet Niels Monsen dør i 1711, og NP i 1725)
-
1725,11.Juli: Begravet Niels Pedersen i Sonnerup
-
Odsherredske Godsregnskab 1730 nr. 148:
1725 den 29 udi skifteforretningen efter husmand ) arven er
Niels Pedersen i Sonnerup er af Mogens Nielsen udbetalt
fordret fædrene arv som i boet var inde 14.4.0 til
hvortil blev af boet gjort udlæg og Mogens Nielsen
bevist myndlingens som broder Jens Nielsen som
i Sonnerup som og blev nu har gaard i
anordnet til formynder. Tengslemark.
-
Bevisførelse for Niels, som fædrene ophav til Dorthe
1.kone Dorthe dør i 1709
Niels Monsen dør i 1711, Niels P trolover sig 12 dage efter med Anna Pedersdatter.(Niels Monsens enke) (ikke andre NP gift før 1729)
Hans søn Jørgen gifter sig 1/3-1711 og overtager gården i Klint, hvorefter Niels flytter til Sonnerup og bliver husmand og får en datter Dorthe i 1712.
-
Niels dør i 1725, bgv. 11/7, og der holdes skifte hvor stedsønnen Mogens er umyndig. Det passer med at han vil have sin fædrene arv udbetalt, da stedfaderen dør - ellers stod det ikke sådan, og det er jo ikke alle børn der noteres, kun umyndiges - så Dorthe burde vel have været nævnt med sine yngre brødre- men det kan have været en anden sag - som ikke er bevaret. Denne sag omhandler kun Niels' stedbørn.
-
Ref:mf/jh/he/mh/es/os/ke/sr/tl/pj/el/hb/nh/gw/kb/jw/sfa/jm/tj/jv. Han blev gift med (1) DORTHE, gift før 1682, født før 1664, død 1709 i Klint, begravet 10 Nov 1709 i Højby. Han blev gift med (2) ANNA Pedersdatter, gift 8 mar 1711 i Højby.

[kilde: Jørgen Stage Larsen]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------