Biografi for: 356. Christoffer Nielsen

Biografi for: 356. Christoffer Nielsen

Bedsteforældre

4. CHRISTOFFER Nielsen, født o.1682 i Klint, døbt i Højby, død Mar 1762 i Nyrup, begravet 7-Mar-1762 i Højby. -
Nævnes sammen med faderen til kirkegang 1703-06
Fæstegårdmand Nyrup gård nr.4 (matr.nr.3a) og 1 (sammen med Thomas Nielsen)
-
Auktion 1726,Nyrup gård nr.4- 40 år- 4 sønner og 1 datter
Auktion 1726,Nyrup gård nr.1
-
Auktion 1756 (1726 opl): Nyrup gård nr.7: 2-5-2-0 og nr.9: 2-6-0-2 ? (numre er forkerte)
-
Trolovet 30/4-1734 Christoffer Nielsen, kgl. majst. rytterbonde i Nyrup og pigen Kirsten
Pedersdatter, tjenende hos Christian Gunnersen her i Nykøbing.
Forlovere: Jullius IBS Berthelsen og Christen Gundsen
-
bgv.CN,gmd. i Nyrup,født i Klint,2 gange gift 1)Sidse Madsdatter avled 7 sønner og 1 datter,
2)Kirsten Pedersdatter avlede 2 sønner og 3 døtre, 80 år.
-
de 2 Sidser må være forkerte, for at antallet stemmer. Den ene er også født 4 mdr. efter en Mogens (Christoffers datter i Nyrup, må være en anden C.)
- ref: jh/he/mh/es/os/ke/sr/tl/jv. Han blev gift med (1) SIDSE Madsdatter, gift 21-Oct-1708 i Højby, født før 1684, død Feb 1734 i Nyrup, begravet 21 Feb 1734 i Højby. Han blev gift med (2) KIRSTEN Pedersdatter, gift 10 Okt 1734 i Nykøbing Sj., født o.1702, død 1769 i Nyrup, begravet 18 Jun 1769 i Højby.

[kilde: Jørgen Stage Larsen]
------------------------------------------------------------------------------------------
Dominica post Trinit: 4ta.
1. juli 1708

Samme tid bleffue troe=loffuede Christopher Nielss: og Cjdtzse Madtzs d: af Nyerop.


Dominica post Trinit: 20.
21. oktober 1708
Samme dag bleffue copulerede Christopher Nielss: og Cjdtzse Madtzs d: af Nyerop.

[ Kirkeboger.DK, Et AO alternativ, der er lavet til brugerne
Familien Rost-Nielsens Websted
Højby sogn.]
-----------------------------------------------------------------------