Biografi for: Christjan Nielsen Lund

Biografi for: Christjan Nielsen Lund

B3111;FT-1801;Taarnby;Sokkelund;København;18504;27;239;Taarnbye;5;;
Niels Nielsen Lund;M;Huusbonde;59;Enkemand;1;Skoeleholder;

Niels Nielsen Lund;M;Hans Søn;30;Gift;1;Organist for Taarnbye menighed og sin Fader behielpelig paa Skoelen;
Ehm Pedersdatter;K;Huusbondens Søns Kone;29;Gift;1;;
Christjan Nielsen Lund;M;Huusbondens Sønne Søn;2;Ugift;;;

Inger Pedersdatter;K;2 fattige Børn;15;Ugift;;;
Marie Nielsdatter; K;2 fattige Børn;12;Ugift;;;
----------------------------------------------------------------------
FT-1834;C2583;3061;263;Skolehuus;66;Kastrup Bye;
Niels Nielsen Lund;M;63;Gift;;Skolelærer
Anne Pedersen; K;64;Gift;;hans Kone
Christian Nielsen; M;35;Ugift;;deres Barn,Søemand
Niels Nielsen; M;30;Ugift;;deres Barn,Hjulmand
Bodil Pedersen; K;19;Ugift;;deres Tjenestepige
-----------------------------------------------------------------------------