Biografi for: 1271. Bodil Danclefsdatter

Biografi for: 1271. Bodil Danclefsdatter

1271. Bodil DanclefsDatter
Født: 00-00-1623
Gift: 00-00-1640 på Malmøhus med Hans Pedersen Callundborg Rektor i Roskilde.
Død: 17-03-1700 paa Bondgaarden i S. Vraa ( 77 aar ).
Datter af Købmand Danclef Pedersen v. Holtoug og Anne ChristensDatter
( enke efter Niels Barker).

Bodil DanclefsDatter og Hans Pedersen Kallundborg fik 16 børn.

Om sit første møde med Bodil DanclefsDatter skriver Hans Pedersen Kallundborg:

Det hender sig en Sommer-Dag, at M. Hans Callundborg, som var bleven indsat 1639, 26. Feb. Til Rector i Malmøe, vilde rejse til Biskop Winstrup i Lund.
Da han nu kiører giennem Malmøe, gaar Hiulet af Vognen, og løber lige ind i et Bislag nest ved.
Ved denne Allarm i Forstuen kommer et smukt Fruentimmer i Døren, som med megen Beskedenhed bad ham træde inden for, imedens Vognen bliver tillaved. Hendes Forældre vare just til Bryllup. Hun visede sig da saa artig, høvisk og omhyggelig for denne hende aldeles fremmede Mand, at han fra den Tid af fattede Kiærlighed for hende, begierede hende af Forældrene, velhavende Kiøbmænds Folk, han fik hende, og fandt sig med hende velholden. Hun blev moder til 16 Børn, som under Navnet Schade har til vore Tider udbreded sig, som hosføyede Slægts-Register udviser.

( kilde: Erik Schade Nielsen,- Jacob Schade Slægten,-Frb.Bibliotek. )