Biografi for: Olle Svendsen

Biografi for: Olle Svendsen

På næste sider ses en afskrift fra kirkebogen, der vedrører Ole Svendsen og Sidse Michels DatterÞs trolovelse og vielse.
Fra Kirkebogen for Tårnby sogn
1692 - 1731
Anno 1718 "Trolovelser og Vielser" Folio 32
d. 3 Martii - Desp Ole Svendsen U.K. i S.V. Hans
Cop: Dom. Quasimod. forlover Hans Bakker ibid.
Sidse Mikkelsd. E. S.Ø. - Hendis
forlover er Svend Mikkelsen, Kastrup

Hvem var Ole Svendsen?

Ole Svendsen (blev Gårdmand på Gård No. 13 i Sundby Øster på Amager)
født: ultimo august 1695 på Gård No. 13 i Sundby Vester
døbt: søndag d. 1. september 1695 i Tårnby Kirke på Amager

trolovet: torsdag d. 3. marts 1718
viet: søndag d. 24. april 1718 i Tårnby Kirke på Amager
til: Sidse Michels Datter, enke i Sundby Øster

Ole Svendsen
døde: torsdag d. 24. januar 1760 på Gård No. 13 i Sundby Øster
begravet: torsdag d. 31. januar 1760 fra Tårnby Kirke på Amager

Ole Svendsen's forældre var Svend Olsen [Bacher den unge] og Anne Hans Datter, som var gårdfæstere/gårdfolk på Gård No. 13 i Sundby Vester.

Her følger en afskrift fra kirkebogen, der vedrører ovenstående Ole Svendsen's dåb.

Fra Kirkebogen for Tårnby Sogn
1692 - 1731
Anno 1695 "Æcte Børne=Daab" Folio 56b
Dom 15 p Trin Sven Oluffs af Sbye Vester Et dbarn
kaldet .. Oluff
Faddere:
Hans Hans og Niels Olufss begge ibidem
Niels Olufss og Oluff Hans d. yngre qv.
begge ibidem

Vedrørende dåbsvidnerne: Hans Hans var - vistnok - Hans Hansen [den unge], der var gårdmand på Gård No. 12 i Sundby Vester. Denne gård havde han overtaget efter sin fader, Hans Hansen [den ældre], der var død i november 1691. Hans Hansen [den unge] var morbroder til den nyfødte Oluff (senere Ole) Svendsen.
Niels Olufss var Niels Oluffsen (eller Olsen), der var gårdmand på Gård No. 8 i Sundby Vester. Han var født ca. 1642 i Skåne og er nævnt på Gravsten "Nr. 16". Niels Olsen var - vistnok - farbror til den lille nyfødte Oluff.
Oluff Hansen [den yngre] var gårdmand på Gård No. 7 Sundby Vester, og var gift med Neel Claus Datter [Raagaard], der efter Oluff Hansen [den yngres] død nåede at blive gift 5 gange mere inden hun døde i september 1742. Én af de fem ægtemænd, hun nåede at blive viet til, inden sin død, var min tip-7 oldefar Hans Pedersen. Oluff Hansen [den yngre] var bror til min tip-6 oldefar Michel Hansen, der var gårdmand på Gård No. 5 i Sundby Vester.

[kilde: Ejvind P. Christensen, Kastrup.]
------------------------------------------------------------------------------------
Kjærs Arkiver, Sundbye Vester Gaard No 13
Side 208.
1688 Unge Svend Olsen Bacher f: 1643 død 14/6 1709 (skifte 1710 8/5)
~ Anne HansDr. død 4/2 1690

~ Anne HansDr. Datter af Hans Hansen, Smed i S.V. (Gd.12)
f: 1674 død 22/1 1752

Børn: Anne SvendsDr.>Bacher f:1691 19/7 ~ 1/6 1711 Mikkel Hansen,Smed SV.(5)
Olle Svendsen f:1695 1/9 Gmd. I S.Ø. (13)
Svendborg SvendsDr. f:1698 22/8 ~ 4/1 1716 Ole Madsen,Huusmand S.V. (1)
Hans Svendsen f:1701 6/3
Ellen SvendsDr. f:1706 29/3
Niels Svendsen>Bacher f:1709 25/7
-----------------------------------------------------------------------------